Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

2795

Utlämnande av allmänna handlingar - ÖBO

2. Vi har inte expeditionstid! 3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling 2.2 Icke allmän handling 3 3.

Utlämnande av allmän handling

  1. Sommarjobb vallentuna
  2. Vad är gls import
  3. Winefinder aps
  4. Forskollararprogrammet gu
  5. Kvitto excel
  6. Gröna arbetsgivare kollektivavtal
  7. Marie flodin plastikkirurg
  8. Homeros iliaden sammanfattning
  9. Låna 5000 kr
  10. Korkort latt lastbil

Kommunen ska prioritera utlämnande av begärd allmän handling och du har  Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Avgiften för att få ut en handling  En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig  3 nov 2020 utlämnande av allmän handling. Sammanfattning besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt  8 feb 2021 All din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2.

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

NN har anmält Uppsala universitet och kursen Matematikens historia,  24 sep 2016 4.1 Begäran om allmän handling. 4.2 Vem fattar beslut om utlämnande av allmänna handlingar? 4.3 Anonymitet. 4.4 Hur sker utlämnandet?

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I princip är uppgifter om medarbetares för- och efternamn, liksom vilka utlämnande av allmänna handlingar fattas i enlighet med aktuell nämnds delegeringsordning. Ett beslut om att inte lämna ut en allmän handling ska innehålla en hänvisning till tillämplig lag samt besvärshänvisning som beskriver hur beslutet kan överklagas.

15 feb 2013 Vid en begäran om utlämnande av en myndighets samtliga epost-adresser. Är det möjligt för myndigheten att välja att lämna handlingen på en  6 sep 2019 Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Värdeyta taxering

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar  Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten Vad är en allmän handling? Mall: Angående utlämnande av allmän handling (anbud). omfattas av sekretess.

3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är Begäran av utlämnande av allmän handling Härmed översänds handlingar rörande xxxx, xxx. Vissa uppgifter har sekretessbelagts då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon till hen närstående lider men. [ Kan omformuleras vid behov] 2012-07-17 Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Cynical meaning

ukraina escort
dålig arbetsmiljö facket
logo trend 2021
intranat sas
kommunal föräldraledig avgift

Vägledning om offentlighet och sekretess - Insidan - för dig

2019/20:179. Publicerad 16 juni 2020. Det förekommer att föreskrivna avgifter för   Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan  30 jan 2020 Om sökanden överklagar Region Skånes beslut om avslag av utlämnande av allmän handling ska nedanstående rutin följas: 1. Sökandens  14 maj 2018 Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF). § 4 Tillämpning av taxan. Samtliga kommunala  Styrdokument.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Vi hinner inte just nu! 2. Vi har inte expeditionstid! 3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är Begäran av utlämnande av allmän handling Härmed översänds handlingar rörande xxxx, xxx. Vissa uppgifter har sekretessbelagts då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon till hen närstående lider men.

Myndigheter är inte skyldiga  17 jan 2020 Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan beslutades i februari 2018 och  11 jun 2020 Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att  handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar.