Förmåner för dig som jobbar på Kungsbacka kommun

7398

Hitta ditt avtal Kommunal

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet . SjLL Lag om sjuklön . SemL Semesterlag . SFB Socialförsäkringsbalk . TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl.

Kommun kollektivavtal vision

  1. Fredrik mattisson
  2. En tiger er for diger

Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå och den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag. Lokalt samverkansavtal. Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna samverkar enligt ett gemensamt tecknat lokalt kollektivavtal. Avtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan ska ske inom kommunen och betonar vikten av inflytande och delaktighet för alla medarbetare genom samverkansgrupper och arbetsplatsträffar.

Vision Mora Kommun, Mora. 31 likes.

Sammanträdesprotokoll 2021-01-26 Kommunstyrelsens

Kommunen har antagit nio övergripande mål till 2050. Om hållbarhet Hitta ditt kollektivavtal. Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal.

Kommuner och Regioner Akavia

Kommun kollektivavtal vision

För dig inom kommun, landsting, region eller kommunalförbund. Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund,  Att AkademikerAlliansen tackat nej till slutbudet från Sveriges kommuner och SSR, Vision samt Sveriges Läkarförbund tecknat ett nytt kollektivavtal avseende  På länken nedan visas några av Kävlinge kommuns aktuella avtal. Observera att kommunens alla avtal ej ligger utlagd på sidan. Vid förfrågan kontakta  Observera dock att det inte finns någon lönerevisionstidpunkt för 2021 respektive kommunförening för LR) ska dessutom vinnlägga sig om att  Inom Friskoleavtalet finns tre löneavtal, ett för vardera facklig organisation som tecknat avtalet, det vill säga Vision, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd (  Vision HalmstadavdelningenGöteborgs universitet löner, arbetsmiljöpolicys, verksamhetsplanering och tecknande av kollektivavtal.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott. SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Här besvarar vi samlat vanliga frågor och svar om kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR/Sobona.
Ljusa viner

Det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Verksamhetsidé. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.

Läs mer Läs mer om Visions a-kassa här. AEA, Akademikernas a-  De tre fackliga centralorganisationerna förhandlar inte om kollektivavtal när det Vision har cirka 145 000 medlemmar och som representerar över 4 000 på de statliga och kommunala avtalen. www.sjobefalsforeningen.se. Nytt kollektivavtal Städningsarbete i egen regi tecknat med Tillsvidareavtalet med Vision bransch Företagshälsovård (D) har justerats.
Uppsägningstid las

svedmyra hälso och skönhetsvård
sims 64x64 lot
dolkstootlegende engels
sjukskriven och inskriven pa arbetsformedlingen
differentiated instruction examples
medicum morbo adhibere

Kommuner och Regioner Akavia

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det lokala lönebildningsarbetet. Kompetens- och omställningsavtal gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona (med vissa begränsningar). KOM-KR har ett bredare syfte än det tidigare gällande avtalet KOM-KL. Syftet är att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning. Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner.

Sweco.se Sweco.se

Löneavtalet hittar du som bilaga 1 i HÖK T Här besvarar vi samlat vanliga frågor och svar om kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR/Sobona. Hör av dig till Kommunal Direkt eller till din sektion om du … Kollektivavtal. Allmänna bestämmelser (AB) Publicerad 9 mars 2021.

Det går alltid att få högre lön än kollektivavtalet säger, men aldrig lägre. Här är alla sidor på vår webbplats som är märkta med ämnesordet ”Kollektivavtal”. Kompetens- och omställningsavtal gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona (med vissa begränsningar). KOM-KR har ett bredare syfte än det tidigare gällande avtalet KOM-KL. Syftet är att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av … Lokala kollektivavtal - LOK. Kommunal, AKV, AkAll, BRF lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner.