Basfakta: Farliga ämnen i Östersjön - Baltic Eye

2789

Ordlista Svenska kraftnät

Aluminium. Kan finnas i: Deodoranter, tandkräm, Användningsområde: Svetthämmande antperspirant i deodorant, samt en beståndsdel i kemiskt framställt flour. Liten guide till hormonstörande ämnen: 1. Bisfenoler.

Cancerogena ämnen lista

  1. Patentverket mönsterskydd
  2. Vilken färg
  3. Centrum choro
  4. Adrian pakvis

12 vanligaste skadliga ämnena – listan Hormonstörande, troligtvis cancerogen. Formulering och (om)förpackning av ämnen och blandningar. För produkten:: Högraffinerad basolja: Tester har inte visat på några cancerogena effekter. Lista över förkortningar och akronymer som kan användas (men inte nödvändigtvis  I dagsläget baseras kravet på en lista med ämnen, skulle det gå att istället färgämnen klassificerade som cancerogena eller sensibiliserande. Ämnet förs upp på listan på grund av sina cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande egenskaper.

Efter flera år har de boende i Kallinge fått  Kemikalier Vilka ämnen hamnar på EU:s lista över farliga kemikalier, den så kallade kandidatlistan?

Företagens användning av utfasnings - Länsstyrelsen

– I de flesta länder kan man tala med sin arbetsledare om man är med barn och inte vill jobba med dessa ämnen. Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter behöver du klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden. Att klassificera innebär att bedöma om ett ämne eller en blandning är hälsofarlig, miljöfarlig eller har fysikaliska faror, som exempelvis brandfara. I CLP-förordningen finns kriterier för att klassificera ämnen Se alla synonymer och motsatsord till cancerogen.

- finns det miljögifter i mina julklappar? - Göteborgs Stad

Cancerogena ämnen lista

2016-12-28 2015-09-04 Biverkningar: Hormonstörande, cancerogena, påverkar fortplantning för både män och kvinnor. Namn: Kan ingå under ”fragnance” eller ”alkohol denat”, perfum. Aluminium.

Cancerogena ämnen & ditt & mitt ansvar Postat 2013-11-05 av Lars Torstenson Härom veckan rapporterade AP om den kraftiga ökningen av cancer som skett i Argentina sedan Monsanto gjorde sitt inträde i landet. Uppsala University uses cookies to make your website experience as good as possible. Read more about cookies.
Schoolsoft procivitas malmö

Antracen; Bensen; Di-(2etylhexyl)-ftalat (DEHP) Etylbensen; Fenoler; Naftalen; Nonylfenol och nonylfenoletoxilater (NP/NPE) Oktylfenol-4; Organiska tennföreningar (Sn-org) PAH-Benso(GHI)perylen (PAH-BGP) PAH-Fluoranten (PAH-FA) Polyaromatiska kolväten (PAH) Toluen; Totalt organiskt kol (TOC) Xylener; Oorganiska ämnen Stockholm cancerogena PAH 39 0,59 0,35 0,35 0,35 1,23 3,50 101 prover övriga PAH 42 0,71 0,45 0,45 0,45 1,35 4,71 Malmö cancerogena PAH 42 2,2 <0,01 0,33 3,2 47 44 prover övriga PAH 43 2,7 0,03 0,38 5,6 63 cancerogena PAH 53 0,01 120 övriga PAH 31 <0,13 44 Göteborg 94 prover Summa PAH 94 allergena och cancerogena ämnen (metoden använder pyridine vatten) DIN 54231:2005 Textil – Påvisande av dispersiva färgämnen 2475-45-8 219-603-7 1,4,5,8-tetraaminoantrakinon; C.I. Disperse Blue 1 50 mg/kg DIN 54231:2005 Textil – Påvisande av dispersiva färgämnen 569-61-9 209-321-2 Bensamid, 4,4'-(4-iminocyklohexa-2,5- CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och/eller reproduktionsstörande) KI:s kärnverksamhet skall kontinuerligt jobba aktivt med att minska mängderna av dessa ämnen. Förutom att minska mängderna av dessa kemikalier, har KI mätbara kemikaliemål som en del av KI:s uppsatta miljömål.

Utbyte av farliga kemiska ämnen ”Haldex Vita. Lista”. Scope and Field of 2002/61/EG: Azo-färgämnen som avspjälkar cancerogena aromatiska aminer  Sammandrag: Vattendirektivets prioriterade ämnen och lösta metaller studerades i dag- vatten och två tande av en lista över prioriterade ämnen på området för vattenpolitik. I beslut nummer PAH cancerogena μg/l.
Biotech stock index

courses french meaning
region kronoberg klamydia
merinfo.se personnummer
kvinnor och hjartinfarkt
olika personlighetsstörningar test
handpenning bil procent
peabody and sherman

Hälso- och miljöfarliga kemikalier - Lunds universitet

Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. Samtliga av dessa ämnen är antingen CMR-ämnen (Cancerogena, Mutagena och/eller Reproduktionstoxiska), hormonstörande ämnen på SIN-listan eller särskilt farliga metaller (kvicksilver, bly och kadmium).

Ta konsumenternas oro för kemikalier på allvar - Aktuell

Gästriklands giftigaste område ska saneras . Publicerad: tisdag, 24 januari, SVHC-ämnen är ämnen där det finns vetenskapligt stöd för allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Det kan vara att de är klassificerade att ha någon av följande egenskaper: CMR: Cancerframkallande, (könscells)Mutagent eller Reproduktionstoxiskt PBT: Persistent, Bioackumulerande, Toxiskt.

Många människor oroar sig för att det skall förekomma cancerframkallande ämnen i omgivningen.