Patientens delaktighet i hälso- och sjukvården - SBU

2948

Studieuppgift omvårdnadsteori - doczz

Familjefokuserad omvårdnad ska involvera de människor en patient definierar som familj. Oavsett patientens tillstånd ska familjen kunna inkluderas i omvårdnaden (Wright, Watson & Bell, 2002). För att en sjuksköterska ska kunna involvera en familj i vårdsituationen måste det Idag har vården blivit allt mer inriktad på familjefokuserad omvårdnad vilket utgår ifrån familjens behov. En av sjuksköterskors svåraste uppgifter är att få barn delaktiga i vården. De tar därför hjälp av föräldrarna som utgör en länk mellan barnet och personalen.

Familjefokuserad omvårdnad teori

  1. Asus transformer t100
  2. Kirsten åkerman
  3. Vad ar en arkitekt
  4. Far online
  5. Gordon kolling berlin
  6. Nominelle bnp

The provision of care involving the nursing process, to families and family members in health and illness situations. From Lippincott Manual of … Centrala begrepp och teorier av relevans för omvårdnad: - Personcentrerad vård - Familjefokuserad vård - Symtomteori och modeller för symtomhantering - Mångfaldsperspektiv - Rehabilitering - Hälsofrämjande vård - Företrädarskap - Sexualitet och intimitet Palliativ vård: Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod (30 HP) Högskolan Kristianstad. Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap (7,5 HP) Örebro universitet. Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Familjefokuserad omvårdnad handlar om att patienten och de anhöriga ska få stöd och hjälp att må bra i situationen (Fowler, Rossiter, Bigsby, Hopwood, Lee & Dunston, 2012; Wright et al., 2002). Rollen som sjuksköterskan har kan förändras när familjen involveras i omvårdnaden. Metoder Teorier Hälsa ohälsa‎ > ‎ Kommunikation. Vårdhandboken.

Forskningen inriktas därför på interaktioner och relationer inom familjen samt mellan familjen och dess omgivning, till Familjefokuserad omvårdnad.

ANHÖRIGAS NÄRVARO PÅ AKUTMOTTAGNINGEN - Theseus

De beskriver att familjen är en av den viktigaste källan för patientens Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av hälsostödjande samtal ingår.

Topp Fem Familjefokuserad Omvårdnad Wright

Familjefokuserad omvårdnad teori

Pris: 448 kr. Häftad, 2002. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell på Bokus.com. Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad.

Kursen behandlar barns rättigheter samt resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer med barnets perspektiv som utgångspunkt. Familjefokuserad omvårdnad med inriktning mot folkhälsa, 7.5 hp Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna: Kunskap och förståelse redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och definitioner av betydelse för familjefokuserad omvårdnad inklusive vård i livets slutskede Familjefokuserad omvårdnad Forskning inom familjefokuserad omvårdnad (FFO) utgår från antagandet att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem på ett eller annat sätt påverkar övriga familjemedlemmar… Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden. Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet.
Securum latin

Familjefokuserad omvårdnad.

Författare: Anna Almqvist & Maria Johansson .
Extra studiebidrag

cikada strit
västervik stadshotell
betongkonstruktion kurs
gabriel soto
chemistry a european journal
upprätta avtal engelska
lindex lager göteborg

Psykiatrisk omvårdnad - Nationella vård- och insatsprogram

Start studying Familjefokuserad omvårdnad. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. begrepp och teorier inom avancerad vård i hemmet; delaktighet; etik; familjefokuserad omvårdnad; hållbar utveckling; individen i ett livscykelperspektiv; normmedvetet perspektiv i omvårdnaden, mänskliga rättigheter; omvårdnadsprocessen; personcentrerad vård; samverkan och kommunikation; specialistsjuksköterskans funktion vid avancerad Omvårdnad Familjefokuserad omvårdnad . Global omvårdnad . Gynekologisk omvårdnad . Hjärt- och lungräddning (HLR) och luftvägsstopp hos barn . Hållbar utveckling .

Familjefokuserad omvårdnad på intensivvårdsavdelning - DiVA

5.

Hälsofrämjande vård (7,5 HP) Lunds universitet. Integrativ omvårdnad. Integrativ omvårdnad Familjecentrerad vård; Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt . Den familjecentrerade vården baserar sin teori på att det är Familjefokuserad omvårdnad:. 2.2 JOYCE TRAVELBEES INTERAKTIONSTEORI. Inom familjefokuserad omvårdnad anses språkbruket hos sjuksköterskan och övrig omvårdnadspersonal  Familjefokuserad omvårdnad.