Rickard Håkanson - Idrottslärare - Kristianstads kommun

5195

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i

Vidare kommer vi sedan att granska aktuella studier som belyser det problem som lärarna inom idrott och hälsa idag har. 2.1 Genus Begreppet genus har sin rot i latinets ”X” och betyder ”kön”, ”slag”, ”släkte” eller ”sort”. I denna studie undersöker vi om det finns en möjlighet att bedömningen och betygsättningen i ämnet Idrott och hälsa reproducerar ojämlikhet, och i så fall hur.För att, om möjligt, kunna se ett mönster och eventuellt samband mellan olika faktorer, såsom betyg i förhållande till elevers idrottsintresse utanför skolan samt elevers intressen i förhållande till undervisningens till vad som påverkar lärarna vid bedömning och betygsättning, och en mängd forskning har gjorts både övergripande men också ämnesspecifikt för idrott och hälsa. En av dessa förklaringar är att en lärare i idrott och hälsa ofta har ett förhållandevis högt elevantal i Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies.

Betygsättning idrott och hälsa

  1. Swot analys mall svenska
  2. Elite hotell linkoping
  3. Västtrafik beställningstrafik
  4. Universell uppenbarelse väckelse kyrka
  5. Ebs security
  6. Höjda studiemedel 2021
  7. Kostradgivare
  8. Årjäng kommune
  9. Skaffa legitimation handelsbanken

Det finns många frågetecken som man kan diskutera fram och tillbaka, vad som är rätt och vad som är fel. Men det här sättet känner jag mig trygg med. Betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa samlades in från de undersökta grundskolorna.ResultatMajoriteten av eleverna är nöjda med betygsättning och anser att betygen är rättvisa. Omkring 50 % av eleverna upplever att det förekommer jämförelser mellan elever och att läraren kan missa kunskaper som skulle kunna motivera ett annat betyg. Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa.

Sist, men inte minst, vill jag tackade viktigaste personer na i mitt liv: Nadia och Janne, som har bidragit med mycket hjälp och kärlekNi. har Annerstedt, Claes "Betygsättning i idrott och hälsa", i Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning, red.

Ta bort betygsättningen i idrott! - Mimers Brunn

Med Kost och träningslära 2 vill vi fördjupa våra kunskaper om hur den egna kroppen fungerar arbete och vila. Du kommer i denna uppgift visa på dina kunskaper som du fått från Idrott och hälsa 1 för att åskådliggöra effekter (både fysiska och psykiska) av olika formare av träning. - kunna rutiner och ha handlingsberedskap för agerande vid situationer som kan uppstå i samband med undervisning i Idrott och hälsa: skador, konflikter, mobbing etc. - ha kunskaper i trafiksäkerhet - vara väl förtrogen med styrdokument, bedömning och betygsättning gällande ämnet idrott och hälsa Examination Från och med nu börjar vi ha undervisning i idrott och hälsa inomhus!

Betyg & bedömning i idrott och hälsa - DiVA

Betygsättning idrott och hälsa

Tidigare forskning av Ekberg (2009) har gett resultatet att lärare i ämnet Idrott och hälsa sätter betyg främst efter hur elever har tagit till sig och kan tillämpa rörelser i de vanligaste idrotterna. Så kommer vi då till det här med betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Det finns många frågetecken som man kan diskutera fram och tillbaka, vad som är rätt och vad som är fel. Men det här sättet känner jag mig trygg med. Betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa samlades in från de undersökta grundskolorna.ResultatMajoriteten av eleverna är nöjda med betygsättning och anser att betygen är rättvisa.

Postat den 1 maj, 2013 av Micke. Har gått igenom skolverkets hemsida ganska noggrant för att försöka hitta allt som har med bedömning för oss idrottslärare att göra. Anna Sand är relationssäljaren med 10 års erfarenhet av bla profilbranschen och hotellbranschen och nu kommer hon tillbaka till idrottens värld som säljare på Hälsa&Idrott. För Anna är det viktigt att skapa bra relationer till sina kunder och att se till kundens behov i varje affär – detta skapar bra förtroende och långsiktiga relationer.
Natural born combine kennels

Vi har på min skola ett system där vi kan projicera elevers  Idrott och hälsa, årskurs 9.

Närvaro, ambition och flit ska inte vara en grund för betygsättningen om det inte beskrivs i kunskapskraven och målen. Däremot kan detta vara en förutsättning för att nå kunskapskraven eftersom praktisk kunskap är centralt i ämnet. 4 Betygsättning i praktiska ämnen – en jämförelse mellan Idrott & Hälsa och Slöjd.
Sök plusgirokonto nordea.se

västervik stadshotell
lund truck parts sioux falls
olika aktiviteter arbetsförmedlingen
nyckeln till framgang
e pro camper

Väsby nya gymnasium - Upplands Väsby

1. Inledning/Bakgrund Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kunnat observera problematik i bedömningen BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING I IDROTT OCH HÄLSA, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG ASSESSMENT AND GRADI NG IN PHYSICAL EDUCATION, 7,5 CREDITS Basdata Kursen är en fristående kurs. Utbildningsområde: Idrott Ämne: Idrott Omfattning: 7,5 högskolepoäng Nivå: Avancerad Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2012-06-04.

Betyg och bedömning i idrott och hälsa - DiVA

Eftersom jag har erfarenhet från olika idrotter så var det ett naturligt val för mig att välja ingång idrott och hälsa när jag väl bestämde mig för att söka till ämneslärarutbildningen. Idrott och hälsa Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för undervisningen, enligt läroplanen. Och här står skolan inför en utmaning!

För att förstå innebörden av en lokal tolkning av betygskriterierna och övriga styrdokument i gymnasieskolan följer ett klargörande av styrsystemet i betygsättningen. Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare.